1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä36 67838 14036 63641 12541 12541 12541 125
Ylitysoikeus       
Toimintakate−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Poistot       
Tilikauden tulos−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−36 678−38 140−36 636−41 125−41 125−41 125−41 125
Muutos, %       
Tulot       
Menot 4,0−3,97,87,8  

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2021 arviolta noin 17 815 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 11 §:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).