5 10 04 Apotti

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä581800700500500  
Menot yhteensä14 32629 60020 20441 14241 14252 99452 994
Ylitysoikeus       
Toimintakate−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Poistot       
Tilikauden tulos−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−13 745−28 800−19 504−40 642−40 642−52 994−52 994
Muutos, %       
Tulot 37,7−12,5−37,5−37,5−100,0 
Menot 106,6−31,739,039,028,8 

Yhteistä hanketta koordinoi tilaajaorganisaatioiden perustama osakeyhtiö, jolta järjestelmä ja sen käyttöpalvelut hankitaan palveluna. Talousarviokohdalta maksetaan osakeyhtiölle kehitys- ja hankekustannukset sekä muut kustannukset, jotka ovat pääosin tuotannon kustannuksia. Kehityskustannukset kirjataan taseeseen ja laskutetaan poistoina käyttöönottohetkestä alkaen päättyen lokakuussa 2028. Lisäksi talousarviokohdalta maksetaan Helsingin oman Apotti-tiimin kustannukset, jonka osalta saadaan tuloja osakeyhtiöltä työstä, jonka tiimi tekee Apotille.