8 06 Arvopaperit

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
Menot10 783167 00016 00016 00011 0006 600
Netto−10 783−167 000−16 000−16 000−11 000−6 600
Ylitykset 27 000    
Muutos, %      
Tulot      
Menot 1 448,8−90,4−90,4−31,3−40,0
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Menot      
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi1 0031 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset      
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi9 480166 00015 00015 00010 0005 600
Ylitykset 27 000    
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi299     
Ylitykset      

Talousarvioon on vuodelle 2021 varattu määrärahaa yhteensä 16 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on osoitettu 11 miljoonaa euroa ja 6,6 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Määräraha sisältää Hitas-osakkeiden ostoihin määrärahaa 1 miljoonaa euroa vuodessa.

Määrärahalla varaudutaan mm. Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittamiseen Tanssin talon rakentamista varten.