1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä330 3    
Menot yhteensä−9 79010 90910 90910 72410 72410 30410 304
Ylitysoikeus       
Toimintakate10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Poistot       
Tilikauden tulos10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot −211,40,0−1,7−1,7−3,9 

Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin. Vuoden 2019 poikkeuksellinen toteuma johtuu eläkevastuiden muutoksen laskennan muuttumisesta, jonka johdosta tehtiin ylimääräinen kirjaus.

KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.

Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.

Eläkkeet2020
€ 1 000
2021
€ 1 000
2022
€ 1 000
2023
€ 1 000
Kaupungin omat eläkkeet11 70011 60010 50010 500
Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet240220190190
Eläkevastuun muutos-7 460-6 810-6 160-6 160
KuEL-eläkkeiden tasaus-2 800-2 800-2 800-2 800
Helsingin Bussiliikenne Oy1 3001 3001 3001 300
KEVA (Palvelukeskusliikelaitos0000
KEVA (HSY–HRM)2222
KEVA valtiokonttorille0000
Hallinto6006060
Yhteensä3 0423 5123 0923 092