5 10 02 Toimeentulotuki

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä3 1502 6002 6002 6002 6002 6002 600
Menot yhteensä13 53114 60014 70615 00015 00015 00015 000
Ylitysoikeus       
Toimintakate−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Poistot       
Tilikauden tulos−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−10 381−12 000−12 106−12 400−12 400−12 400−12 400
Muutos, %       
Tulot −17,5     
Menot 7,90,72,72,7  

Toimeentulotuen talousarviokohdan menot muodostuvat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksista sekä pakolaisten kotouttamistuesta. Talousarviokohdan tulot muodostuvat valtion korvaamasta kotouttamistuesta, kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksesta ja toimeentulotuen perinnästä.