1 30 03 Valtionperinnöt

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä   2 7002 7002 7002 700
Menot yhteensä   3 8003 8004 2004 200
Ylitysoikeus       
Toimintakate   −1 100−1 100−1 500−1 500
Poistot       
Tilikauden tulos   −1 100−1 100−1 500−1 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   −1 100−1 100−1 500−1 500
Muutos, %       
Tulot     
Menot   10,5 

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. Aiemmin valtionperintöjä käsiteltiin taseessa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseessa olleet valtionperintövarat noin 4,6 miljoonaa euroa tuloutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Vuoden 2019 alusta lukien valtionperinnöt on kirjattu tuloiksi sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle. Kaupunginhallitus teki 8.6.2020 päätöksen valtionperintöjen hakuperusteiden ja käyttötarkoituksen vahvistamisesta. Kaupunginhallitus päätti valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kaupungin tulee pyydettäessä osoittaa Valtiokonttorille, mihin valtionperinnöt on käytetty. Laajennettaessa valtionperintöjen käyttöä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, talousarviossa on uusi talousarviokohta Valtionperinnöt, jossa valtionperintöinä saatavia tuloja ja niistä myönnettäviä menomäärärahoja seurataan. Tulojen perusteella arvioidaan vuosittain toimialoille valtionperinnöistä osoitettavien avustusmäärärahojen määrää ja valtionperinnöistä myönnettävät avustusmäärärahat ovat enintään kertyneiden tulojen suuruiset. Toimialalautakunnalle ja jaostolle osoitettava avustusmääräraha kirjataan avustusliitteeseen. Tältä talousarviokohdalta osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle erääseen vuonna 2020 kaupungille luovutettuun yksittäiseen valtionperintöön liittyvät avustusmäärärahat. Kyseinen valtionperintö on saatu kaupungille tulona 2020, mutta sitä käytetään vuodesta 2021 alkaen. Tämän vuoksi talousarviokohdan toimintakate on vuonna 2021 negatiivinen.

Talousarviokohdalta myönnetään valtionperinnöistä avustuksiin

  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 850 000
  • sosiaali- ja terveystoimialalle 2 950 000