8 07 Muu pääomatalous

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot33 049140 75014 60014 60010 1008 000
Menot4 8121 0001 0001 0001 0001 000
Netto28 237139 75013 60013 6009 1007 000
Ylitykset 4 010    
Muutos, %      
Tulot 325,9−89,6−89,6−30,8−20,8
Menot −79,20000
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
80750 Valtionosuudet ja -avustukset10 534 6 5006 5006 5004 900
80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot21 943133 0003 0003 0003 0003 000
80752 Muut pääomatulot5727 6505 0005 000500 
80753 Väestönsuojakorvaukset 100100100100100
Menot      
80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi4 095     
Ylitykset 3 010    
80702 Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi7171 0001 0001 0001 0001 000
Ylitykset 1 000    

Vuosina 2021–2023 rakennuksia ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset noin 3 miljoonaa euroa. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sekä muihin pääomatuloihin on arvioitu vuodelle 2021 valtion sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön Tanssin talo -hankkeelle myöntämät avustusosuudet, jolla pääomitetaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa Tanssin talon rakentamiseksi. Pääomitus tehdään talousarviokohdalta 8 06 02 Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.