1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä2 154    301 078
Menot yhteensä3 8018038013 9983 9981 0624 244
Ylitysoikeus       
Toimintakate−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Poistot       
Tilikauden tulos−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−1 647−803−801−3 998−3 998−1 032−3 166
Muutos, %       
Tulot −100,0    3 493,3
Menot −78,9−0,3397,9397,9−73,4299,6

Vuonna 2021 määrärahat sisältävät vuoden 2021 kuntavaalien järjestämisen. Kuntavaaleissa kunnan tehtävät ovat laajemmat kuin valtiollisissa vaaleissa. Kunta järjestää muun muassa ehdokasasetteluun ja ääntenlaskennan. Vuoden 2022 määrärahoissa on huomioitu vuoden 2023 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Vuoden 2023 määrärahoissa on varauduttu eduskuntavaalien toimittamiseen.

Vaaleja koskevat määrärahat sisältävät varauksen oikeusministeriön uudistushankkeille, kuten sähköisen äänioikeusrekisterin käytön laajentumiselle laitosäänestykseen ja tulevaisuudessa mahdollisesti kotiäänestykseen.

Vaaleja koskevissa määrärahoissa on varauduttu yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrän lisääntymiseen. Ennakkoäänestyspaikkojen perustamisen suurimmat kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin. Valtio suorittaa valtiollisissa vaaleissa kunnille kertakorvauksen, jota kuntavaaleista ei kuitenkaan makseta.