7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot179 576190 902174 701174 701172 539181 977
Menot13 49818 70016 20016 20017 40019 000
Netto166 077172 202158 501158 501155 139162 977
Muutos, %      
Tulot 6,3−8,5−8,5−1,25,5
Menot 38,5−13,4−13,47,49,2

7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot77 45373 80671 04271 04268 21066 135
Menot13 19017 70017 70017 70018 90020 500
Netto64 26356 10653 34253 34249 31045 635
Muutos, %      
Tulot −4,7−3,7−3,7−4,0−3,0
Menot 34,2  6,88,5

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot5 3044 9364 4754 4754 2004 000
7020155 Muiden antolainojen korot3 1349191 1501 1501 050950
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot753500600600600600
7020159 Muut korot8531 0001 0001 0001 0001 000
7020164 Helsingin Energian lainojen korot20 49319 72018 69018 69017 66016 630
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot8 7878 0367 2527 2526 4685 880
7020167 HKL:n lainojen korot1 8392 8362 4462 4462 2332 507
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot36 29035 85935 42935 42934 99934 568
Menot      
7020101 Ottolainojen korot12 24314 90014 90014 90016 10017 700
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot9472 8002 8002 8002 8002 800

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot87 312102 28587 32287 32287 99198 050
Menot3081 000−1 500−1 500−1 500−1 500
Netto87 004101 28588 82288 82289 49199 550
Muutos, %      
Tulot 17,1−14,6−14,60,811,4
Menot 224,7−250,0−250,0  

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
7020255 Muut rahoitustulot506     
7020256 Osingot67 62682 82067 90067 90068 10073 900
7020257 HKL:n infratulo19 18019 46519 42219 42219 89124 150
Menot      
7020204 Muut rahoitusmenot3081 000−1 500−1 500−1 500−1 500

7 02 04 Peruspääomien tuotot

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot14 81114 81116 33716 33716 33717 792
Menot      
Netto14 81114 81116 33716 33716 33717 792
Muutos, %      
Tulot −0,010,310,3 8,9
Menot      

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto8 4428 4428 4428 4428 4428 442
7020405 HSL-peruspääoman tuotto  72727272
7020406 HSY-peruspääoman tuotto  1 4551 4551 4552 909
7020407 HUS-peruspääoman tuotto4 2494 2494 2494 2494 2494 249
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto808080808080
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto565656565656
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto404040404040
7020414 Staran peruspääoman tuotto1 9441 9441 9441 9441 9441 944