1 Johdanto

Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2021 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. Keskus-hallinnon, toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2020 vuoden 2021 talous-arvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja talous-suunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus perustuu lauta- ja johtokuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kaupunkistrategian tavoitteet, toiminnalliset muutokset ja väestönkasvu sekä viimeisin vuoden 2020 talouden ja toiminnan ennuste.