4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä22 97123 04723 04722 90222 90222 90222 902
Ylitysoikeus       
Toimintakate−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Poistot       
Tilikauden tulos−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Muutos, %       
Tulot       
Menot 0,3 −0,6−0,6