8 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
Menot266 118256 130250 000271 380267 000278 010
Netto−266 118−256 130−250 000−271 380−267 000−278 010
Ylitykset 35 864    
Muutos, %      
Tulot      
Menot −3,8−2,46,0−1,64,1
1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Menot      
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi116 163122 220137 490144 250127 680118 320
Ylitykset 34 000    
8020101 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset3 8461 0001 0001 0001 0001 000
8020102 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet94 556109 70098 480105 240116 050113 660
8020103 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet4221011 36011 3609 3902 970
8020104 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet14 0649 01010 67010 670740 
8020105 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet1962 3004 8804 880500690
8020106 Muut uudisrakennushankkeet3 458 11 10011 100  
8020107 Rakennusten ja liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkiminen      
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi149 053133 910112 510127 130139 320159 690
Ylitykset      
8020201 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset1 8971 9001 0001 0001 0001 000
8020202 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet103 20991 60072 67077 29072 69098 990
8020203 Kaupunkiympäristön toimialan korjausrakennushankkeet7 18710 8108 4408 4409 230 
8020204 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan korjausrakennushankkeet3 6972 9604606602 4907 180
8020205 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet17 9843 63011 11011 110  
8020206 Muut korjausrakennushankkeet15 08023 01018 83028 63053 91052 520
80203 Kaupungintalokortteleiden kehittäminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi903     
Ylitykset 1 864    

8 02 Rakennukset

Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2021 on varattu yhteensä 271 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 144 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 127 miljoona euroa. Suunnitelmavuodelle 2022 talonrakennusinvestointeihin on osoitettu 267 miljoonaa euroa ja 278 miljoonaa vuodelle 2023.

Rakentamisohjelma vuosiksi 2021–2030 pohjautuu vuoden 2020 talousarvion 10-vuotiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa.

Uudisrakentamisen pääpaino kaudella 2021–2030 on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisra-kennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Pakilan koulujen ja päiväkotien allianssihanke, Puotilan ala-asteen, Vuosaaren lukion ja Helsingin kielilukion korvaavat uudisrakennukset, Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus, Pirkkolan korvaava jäähalli ja Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus sekä lasten päiväkodit Kukkaniitty ja Vaapukka. Merkittävimpiä vuonna 2021 alkavia uudishankkeita ovat Helsingin kielilukion elinkaarihanke, päiväkodit Honkasuo, Kaarelanraitti ja Verkkosaari sekä Konalan pelastusasema.

Ohjelmakauden 2021–2030 muita merkittäviä uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Keski-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti, Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, päiväkoti ja liikuntatilat, Merilahden peruskoulun korvaava uudisrakennus sekä Malmin sairaalan laajennus. 10-vuotiskaudella rakennetaan noin 50 uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen, mutta erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2021 korjausrakentamisen investointitaso on 127 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 87 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakentamista, eli talousarviovuonna 2021 käytetään yli 200 miljoonaa euroa rakennusten korjausvelan hillitsemiseen.

Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat korjaushankkeet ovat Etu-Töölön lukion, Kallion lukion, Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen, Lauttasaaren ala-asteen, Pohjois-Haagan ala-asteen ja Hakaniemen kauppahallin perusparannukset. Merkittävimpiä yksittäisiä korjaushankkeita suunnitelmakaudella 2021–2030 ovat Töölön kisahallin ja Finlandiatalon perusparannukset.

Rakentamisohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen- ja koulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen ja kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä Finlandiatalon ja pelastuslaitoksen kanssa.

Kaikki yli 1,0 miljoonan euron kohteet on esitetty omina hankkeinaan. Näiden hankkeiden lisäksi vuodelle 2021 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 20,2 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, tilojen pitämiseen käyttökunnossa sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Suunnitelmakauden 2021–2023 merkittävimmät vuokrahankkeet ovat Suuntimopuiston monitoimitalo, Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, Maatullin ala-asteen ja päiväkodin korvaava uudisrakennus sekä Luonnontiedelukio.

Palvelukeskuksen ruoantuotantolaitos, Laakson yhteissairaala, Kampin terveys- ja hyvinvointikeskus, Haagan ja Malmin perhekeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta. Myös Suutarila-Siltamäki-alueen koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa.