1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä62 99262 00067 00076 10076 10072 80071 500
Ylitysoikeus       
Toimintakate−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Poistot       
Tilikauden tulos−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−62 992−62 000−67 000−76 100−76 100−72 800−71 500
Muutos, %       
Tulot       
Menot −1,68,122,722,7−4,3−1,8

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1 000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 prosenttiin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työtön pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai muun toimenpiteen ajan. Lisäksi osaaikatyössä olevaa henkilöä ei tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä.

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen johdosta Helsingin työttömyys on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun ja myös työmarkkinatuen saajien määrä on lisääntynyt. Maksuosuuden arvioidaan olevan korkeimmillaan vuonna 2021, minkä jälkeen se alkaa tasaantua ja lähteä hitaaseen laskuun. Työnantajien mahdollisuudet tarjota työmahdollisuuksia vaikeimmin työllistyville ovat poikkeusolojen johdosta pitkään rajalliset. Kaupunki on käynnistämässä työllisyyden kuntakokeilun, jossa lakisääteinen vastuu kaikkien työmarkkinatuen saajien työllistymisen edistämisestä siirtyy valtiolta kaupungille. Kokeilussa kaupunki saa pääsyn kuntarahoituksen piirissä olevien henkilöiden tietoihin, mikä on edellytys nykyistä tehokkaammalle työllisyyspalveluiden järjestämiselle. Lisäksi työllisyyden kuntakokeilussa kehitetään toimialojen kanssa yhteisiä muita palveluja niin, että kohderyhmälle voidaan tarjota nykyistä laajemmin erityisesti osaamisen lisäämiseen sekä terveyden ja työkyvyn selvittämiseen liittyviä palveluja.