3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä       
Menot yhteensä16 00022 15119 52025 79525 79529 04937 508
Ylitysoikeus       
Toimintakate−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Poistot       
Tilikauden tulos−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−16 000−22 151−19 520−25 795−25 795−29 049−37 508
Muutos, %       
Tulot       
Menot 38,4−11,916,516,512,629,1
Erittely kaupungin tuesta 2021-2023
20192020202120222023
Poistotuki, 50 % infrainvestointien poistoista5 3996 4857 3109 92114 760
Poistotuki, lisäosuus 2015 alkaen1 3791 3001 35101 200
Poistotuki Suomenlinnan poistot, vanha omaisuus2626242424
Poistotuki juna-asemien poistot, vanha omaisuus140140128128128
Korkotuki, infran todelliset korot1 3851 6632 3873 7616 160
Länsimetro, kaupungin osuus vastikkeista6 2356 91111 03111 55111 572
Liityntäpysäköinti-infra5758781 0121 1121 112
Bussipysäkki-infra00000
Kaupunkipyörä9001 6401 9371 9371 937
Pyöräinfra112251394394394
Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus-475225220220220
Yhteensä16 00019 52025 79529 04937 508

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 25,795 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Helsingin osalta HKL laskuttaa kaupungilta infraomaisuuden poistoista 50 % ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 %. HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Vuodesta 2015 alkaen kaupunki on maksanut HKL:lle erillistä poistotukea noin 1,2–1,4 miljoonaa euroa vuodessa. HSL:n infrasopimuksen mukaan vanha infraomaisuus, joka oli kirjanpidolliselta arvoltaan nollilla 31.12.2009, mutta jolla oli käypää arvoa, poistettiin HSL:n infrakorvauslaskennassa viiden vuoden aikana 31.12.2014 mennessä. Tämä johti siihen, että HKL:n kirjanpidossa olevan vanhan infraomaisuuden todelliset poistot ovat suuremmat kuin HKL:n saama infrakorvaus vanhan omaisuuden poistoista HSL:ltä vuodesta 2015 alkaen. Kaupungin tuella korvataan todellisten poistojen ja HSL:n maksaman korvauksen erotus. Poistojen ja infrakorvauksen vuosijaksotuksien takia poistotukea ei tarvita vuonna 2022.

Länsimetrosta kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.