3 10 02 Rakennukset

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä524 196538 205538 800552 800552 800563 466574 345
Menot yhteensä288 067303 898302 200316 290315 999323 039330 239
Ylitysoikeus       
Toimintakate236 129234 307236 600236 510236 801240 427244 106
Poistot147 831160 000155 000160 000160 000160 000160 000
Tilikauden tulos88 29874 30881 60076 51076 80180 42784 106
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)88 29874 30881 60076 51076 80180 42784 106
Muutos, %       
Tulot 2,70,12,72,71,91,9
Menot 5,5−0,64,14,02,22,2
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
20192020Ennuste
2020
202120222023
Suoritetavoitteet      
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään % *)3.34,03,74,04,04,0
Uudisrakennukset ja peruskorj. m²134 000116 550130 00080 00080 00080 000
Tehokkuus/taloudellisuus      
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v139144.3144.3144.3144.3144.3
Toiminnan laajuustiedot      
Tiloja vuokrauksessa2 951 0632 770 0002 890 000 2 890 000 2 890 000 2 890 000 
Tiloja ylläpidossa1 890 0001 895 0001 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000 
Tuottavuusmittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tuottavuus      
Tuottavuuden toteutuminen 2019100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa/x20192020Ennuste
2020
202120222023
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2146,76155,72151,65163,85166,36168,94
Resurssit      
Henkilöstön määrä *)361370345370370370
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)339358358358358358
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)000000
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma      
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat