1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina.)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä235 11 675    
Menot yhteensä7 9177 4428 00041 31541 8157 3157 315
Ylitysoikeus 11 108     
Toimintakate−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Poistot       
Tilikauden tulos−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−7 682−7 4423 675−41 315−41 815−7 315−7 315
Muutos, %       
Tulot −100,0     
Menot −6,07,5455,2461,9−82,5 

Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan vuosittain varaus vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suurtapahtumiin, poikkeuksellisiin yksittäisiin hankkeisiin tai kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan.

Kohdentamattoman määrärahan lisäksi käyttövaroihin on varattu määrärahoja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja seutuyhteistyöhön, Helsinki-mitaleihin, tutkimusapurahoihin ja tiedepalkintoon..

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyvät varaukset laatupalkintokilpailun järjestämistä varten 100 000 euroa, tiedepalkintoa varten 10 000 euroa ja tutkimusapurahoihin 77 000 euroa.

Kaupunki jatkaa vuonna 2021 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman toteutusta, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2021 talousarvioon 4,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 määrärahoissa on varauduttu kattamaan 10 000 000 eurolla sellaisia koronaepidemiasta mahdollisesti aiheutuvia menoja, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Koronasta aiheutuvat valtion suoran korvauksen piiriin kuuluvat menot mm. testaukseen ja hoitovelan purkamiseen tullaan käsittelemään nk. talousarvion teknisenä ylityksenä vastaavan tulon perusteella.

Koronaepidemiasta palautuminen ja kaupungin palvelujen uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksia edellyttää kaupungilta erityispanostuksia digitalisaatioon, yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu tarkoitukseen 20 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin ja 10 miljoonaa elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin. Elinkeinopoliittiset toimenpiteet kohdennetaan erityisesti alueen esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ja alan osaamiskeskittymän vahvistamiseen.