Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa

25.11.2020 (328 §)

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

9.12.2020 (352 §)

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2021-2023.