Behandlingen av budgeten och ekonomiplanen i stadsfullmäktige