8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster360680296296219294
Utgifter58 84776 19573 80962 00062 00054 999
Netto−58 487−75 515−73 513−61 704−61 781−54 705
Överskridningar 45 677    
Förändring, %      
Inkomster 89,0−56,5−56,5−26,034,2
Utgifter 29,5−3,1−18,60−11,3
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Räddningsväsendet360680296296219294
Utgifter      
80501 Centralförvaltningen8 15612 85821 26017 80016 95014 692
Överskridningar 13 918    
8050101 Stadskansliet1 7571 5071 7601 7001 4031 216
8050102 Centraliserade IT-anskaffningar6 39911 35111 0007 6008 7707 602
8050105 Gemensamma ICT-tjänster  8 5008 5006 7775 874
80502 Fostrans- och utbildningssektorn26 33022 30024 30020 20023 16718 888
Överskridningar 18 040    
8050201 IT-anskaffningar14 69612 24012 2408 14012 53810 367
8050202 Övriga anskaffningar11 63410 06012 06012 06010 6298 521
80503 Stadsmiljösektorn6 98417 74110 2858 6008 6097 452
Överskridningar 7 912    
8050301 Räddningsväsendet2 2023 4424 9854 9855 0005 000
8050302 IT-anskaffningar3 92213 6454 9953 4003 4892 252
8050303 Övriga anskaffningar860654305215120200
80504 Kultur- och fritidssektorn6 7277 3467 1796 4006 7448 107
Överskridningar 2 306    
8050401 IT-anskaffningar3 4443 4313 3532 9293 0143 304
8050402 Övriga anskaffningar3 2833 9153 8263 4713 7304 803
80505 Social- och hälsovårdssektorn10 65115 95010 7859 0006 5305 860
Överskridningar 3 501    
8050501 IT-anskaffningar5 5098 2503 8503 5003 1892 764
8050502 Övriga anskaffningar5 1427 7006 9355 5003 3413 096

I budgeten har man för år 2021 reserverat anslag på 62 mn euro för lös egendom. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 62 mn euro och för år 2023 anslag på 55 mn euro.

Stadens digitala grund förnyas genom att det inrättas en enhet vid stadskansliet som tillhandahåller tjänster som hänför sig till stadens kritiska datakommunikation, cybersäkerheten, ICT-stödet och underhållet. I förnyelsen centraliseras anskaffningarna av grundläggande informationsteknik till stadskansliet, som sektorerna i fortsättningen skaffar dessa av i form av köpta tjänster. Med tanke på ändringen har man grundat budgetmomentet 8050105, Gemensamma ICT-tjänster, på vilket det har reserverats 8,5 mn euro för anskaffning av grundläggande informationsteknik.