6. Byggprogram för gator och trafikleder 2021-2023 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

ObjektInnehållStadsdelKostnads-
prognos
mn €
Tidpunkt
för plane-
ringen och
byggandet
BDG
2021
mn €
EP
2022
mn €
EP
2023
mn €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER  
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR/till stadsmiljönämndens disposition  
8 03 01 01 Nybyggnad  
Södra stordistriktet   
Maria campus för tillväxtföretag (BM/dp 12629)NybyggnadKampen2,02020-0,70,20,2
Sandstrandsvägen, Merikantovägen (dp 11290, Edesvikens badinrättning)NybyggnadFrämre Tölö1,82020-0,60,00,0
Porkalagatan, Östersjögatan (ak 12597)NybyggnadVästra hamnen3,02020-0,30,00,0
Västra stordistriktet   
Hoplaxporten (BM/dp 12591)NybyggnadBrunakärr4,52020-20270,20,00,6
Dals sjukhusområde (AM)NybyggnadDal1,12021-20240,10,30,2
Labbackavägen 1, Pohjola-huset (BM/dp 12383)NybyggnadMunksnäs1,42019-20210,60,00,0
Kånala centrum (BM/dp 32038)NybyggnadKånala1,82021-20260,10,10,0
Naboängsvägen, Kådvägen 12 område (BM/dp 11807)NybyggnadKårböle1,42021-20270,10,10,2
Väverivägen 1 och 9 (BM/dp 12516)NybyggnadSockenbacka1,22020-20230,50,50,2
Sockenbackavägen, Sockenbacka stationscenter (AM/ak 12602)NybyggnadSockenbacka2,32020-20250,20,70,0
Mellersta stordistriktet       
Hagnäs projekten som hänför sig till KronbroarnaNybyggnadBerghäll47,02019-20264,61,313,3
Området för Forsby sjukhus och tvätterier (BM)NybyggnadForsby2,82019-20240,80,50,5
Norra stordistriktet       
Birgittavägens och Britasvägens område (BM/Jokerbanan)NybyggnadÅggelby1,82019-20250,20,30,4
Ståthållarvägens område (BM/Jokerbanan)NybyggnadÅggelby3,52019-20250,50,61,0
Landshövdingsvägens område (BM/Jokerbanan)NybyggnadÅggelby1,32019-20250,70,50,0
Nordöstra stordistriktet       
Vikbackaområdet färdigställandeNybyggnadVik1,42020-20230,30,60,3
Gamla Helsingevägens områdeNybyggnadMalm3,62021-20261,01,00,2
Fallkullakilen (BM)NybyggnadStaffansby5,82018-20241,50,50,5
Jakobacka mellersta del (BM)NybyggnadStorskog3,02018–20220,70,50,5
Sydöstra stordistriktet       
Mischas och Maschas plats, KronbroarnaNybyggnadBrändö5,52021-20250,30,11,4
Arbetsledaregatans kvarter (BM) dp 12481NybyggnadHertonäs5,52020-20270,81,51,0
Östra stordistriktet       
Björnjägarområdet (Björnklippan) dp 12550NybyggnadBotby8,02022-2029000
Handelskvarnsvägens omgivning dp 12646NybyggnadBotby1,92020–20220,50,80,0
Jokerkvarteret i Östra Centrum dp 12633NybyggnadBotby1,82021-0,20,20,4
Mellungsbacka centrum/metrostationNybyggnadMellungsby4,02023-20270,00,00,2
KraftverkskvarterenNybyggnadMellungsby3,92017-20230,00,30,0
Kompletteringsbyggande i Havsrastböle dp 12570NybyggnadNordsjö7,02021-20280,21,30,4
Vuosaaren lukio dp 12485NybyggnadNordsjö5,02019-20211,50,00,0
Rödstensvägen dp 12280NybyggnadNordsjö1,02019-20230,00,00,3
Pauligs områdeNybyggnadNordsjö2,92018-20230,30,40,7
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    9,45,28,3
Projekt sammanlagt 8 03 01 01    26,917,931,2
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar       
Södra stordistriktet       
SanduddsgatanOmbyggnadFrämre Tölö1,72020-1,20,30,0
Tölö torgOmbyggnadBortre Tölö1,02022-0,00,10,0
Sveaborgs gatorOmbyggnadSveaborg2,02021-20240,80,50,5
Västra stordistriktet       
Gamlas och Malmgårds stationsomgivningarOmbyggnadKårböle1,32021-20250,10,70,0
Mellersta stordistriktet       
Pasilan pysäköinti Oy SamprojektOmbyggnadBöle2,12021-20240,40,40,3
Ombyggnader av utebelysning och trafikljusOmbyggnadOlika stadsdelar12,0Fortgående4,04,04,0
Ombyggnad och förnyande av broar       
HagnäsbronNybyggnadBerghäll27,02020-20241,310,47,8
Förnyande av beläggningOmbyggnadOlika stadsdelar Fortgående4,04,04,0
Utveckling av kollektivtrafiken       
Rosina Heikels park/Mejlans spårv. vändp.OmbyggnadMejlans1,02021–20220,10,90,0
Brunakärrs depåOmbyggnadBrunakärr3,02021-20230,21,41,4
Stomlinje 570 (Mellungsbacka - Aviapolis)OmbyggnadStorskog1,12020-20211,00,00,0
Trafikarrangemang       
Jokerprojekt sammanlagt trafikarrangemangTrafikarrangemangOlika stadsdelar4,72021–20223,21,50,0
ElielplatsenTrafikarrangemangGloet1,22022-20250,00,10,0
Projekten som hänför sig till KronbroarnaTrafikarrangemangOlika stadsdelar2,12021-20260,10,00,0
Baggbölevägen mellan Birgittavägen och SexmansvägenTrafikarrangemangBaggböle1,22023-20250,00,00,5
Utvidgning av den automatiska kameraövervakningenOmbyggnadOlika stadsdelar1,02021-0,20,20,2
Ändringar av vägmärken och markeringar (Vägtrafiklag 1.6.2020)OmbyggnadOlika stadsdelar10,02021-0,50,70,7
SmarttrafiksystemTrafikarrangemangOlika stadsdelar2,32021-0,30,30,3
Leder för gång- och cykeltrafik       
Projekt med anknytning till JokernOmbyggnadOlika stadsdelar8,82021–20226,52,30,0
Runebergsgatan (Arkadiagatan - Caloniusgatan)OmbyggnadFrämre Tölö1,12023-20260,00,00,1
Runebergsgatan (Caloniusgatan - Tölö torg - Mannerheimvägen)OmbyggnadBortre Tölö2,32023-20260,60,80,1
Mannerheimvägen (Postgatan - Helsingegatan)OmbyggnadOlika stadsdelar8,22023-20260,00,04,1
Mannerheimvägen (Helsingegatan - Nordenskiöldsgatan)OmbyggnadBortre Tölö1,82021-20240,10,00,7
Mannerheimvägen (Nordenskiöldsgatan-Grejusgatan)OmbyggnadBortre Tölö1,52023-20260,00,00,8
Caloniusgatan (Mechelingatan - Runebergsgatan)OmbyggnadFrämre Tölö12021–20220,40,60
Topeliusgatan (Tölö torg - Nordenskiöldsplatsen)OmbyggnadBortre Tölö1,92023-2026000,2
Topeliusgatan (Nordenskiöldsplatsen - Stockholmsgatan)OmbyggnadBortre Tölö1,92023-2026000,2
Drumsövägen (Storsvängen - Bruksviksvägen)OmbyggnadDrumsö0,82021–20220,10,70
Drumsövägen (Klaravägen - Drumsö bro)OmbyggnadDrumsö1,52022-202300,60,8
KajsaniemigatanOmbyggnadGloet0,12023-2026000,1
Västerbanan, Medborgartorget-Kajsaniemi (AKS)OmbyggnadGloet252020-20231084
Bölebanan, Tilkgatan - BölegatanOmbyggnadOlika stadsdelar1,72022-202400,20,7
Sockenbackabanan (Sockenbacka station - Postparken)OmbyggnadOlika stadsdelar32023-2025000,3
Helsingegatan (Sturegatan - Karlsgatan)OmbyggnadÅshöjden12021–20220,40,60
SturegatanOmbyggnadÅshöjden-Vallgård5,22023-2024002
Österbanan (Hagnäs/Broholmen)OmbyggnadSörnäs - Kronohagen42023-2026001
MalmbågenOmbyggnadMalm22022-202300,61,4
ÖsterbananOmbyggnadOlika stadsdelar9,32020-20241,82,50,8
Österleden, Brobergsvägen - Borgsmedjegränden + Nybrovägen tunnelOmbyggnadBotby22022-202500,20
Österleden, Borgsmedjegränden - Ring III (förbättring)OmbyggnadMellungsby12022-202600,20
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    9,411,113
Projekt sammanlagt 8 03 01 02    46,753,950
8 03 01 03 Övriga investeringar       
Upprustning av strandområden (översvämningsskyddsk.)       
Hagabäckens dammOmbyggnadHaga12021–20220,50,50
Gammelstadsforsens östra gren+öOmbyggnadGammelstaden1,52021-20230,20,90,5
Hjulstensparkens översvämningsskyddNybyggnadTammelund12021-20240,100,6
Svartbäckens översvämningsskydd, Ring I - KaskärrsvägenNybyggnadBotby32020-20270,200
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro    21,73,3
Projekt sammanlagt 8 03 01 03    310,84,4