8 Investeringsdelen

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster35 805146 43019 89619 89615 31913 294
Utgifter639 940820 899606 209641 780654 600679 309
Netto−604 135−674 469−586 313−621 884−639 281−666 015
Överskridningar 126 980    
Förändring, %      
Inkomster 309,0−86,4−86,4−23,0−13,2
Utgifter 28,3−26,2−21,82,03,8

Investeringsdelens totalinvesteringar uppgår till 642 miljoner euro år 2021. Planeringsåret 2022 uppgår investeringarna till sammanlagt 655 mn euro och år 2023 till sammanlagt 679 mn euro.