8. Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2021–2030

ObjektOmfattning
m2 ly
Planerad
hyrestid
GenomförandeUppskattad
kapitalhyra
1 000€/år
Aktie- och hyresprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn
Barndaghemmet Fredriksberg (inkl. ersättande lokaler för bdh Solhällan)1 3492021 - 36Hyresprojekt332
Pejlingsparkens allaktivitetshus6 8002021 - 26Hyresprojekt1 900
Tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio5 8902021 - 36Hyresprojekt1 540
Busholmens lekpark1752022 - 37Hyresprojekt63
ersättande nybyggnad)3 5002022 - 52Hyresprojekt833
Daghemslokaler till Tölö5002022 - 52Koy150
Väverigrändens daghem2 4002022 - 52Hyresprojekt667
Daghemslokaler till innerstaden (bl.a. ersättande lokaler för svenska daghemmet Albert och daghemmet Kaisaniemi)2 1002022 - 37Hyresprojekt680
Tillfälliga lokaler och tilläggslokaler för skolor5 8672022 - 37Hyresprojekt1 276
Luonnontiedelukio (ersättande lokaler)8 5002023 - 53Hyresprojekt2 500
Stadin ammattiopisto, campus i Kvarnbäcken9 1902023 - 53Koy3 000
Daghemslokaler till Kronohagen2 0002023 - 38Hyresprojekt667
Daghemmet Käpylinna, ersättande daghem2 4002023 - 53Hyresprojekt667
Daghemmen Kotitorppa och Torpparinmäki (ersättande nybyggnad)2 2002023 - 53Koy583
Yrkeshögskolan Stadin ammattiopisto, partiellt ändringsarbete med anledning av fler studerande2 0002023 - 53Koy360
Nytt finskt daghem och ersättande för svenska daghemmet Killingen2 4002023 - 53Hyresprojekt667
Fiskehamnens lekpark1752024 - 39Hyresprojekt63
Maatullin ala-aste och daghem/Ny ersättande10 0002024 - 54Hyresprojekt2 833
Permanenta daghemslokaler på Brändö1 0002024 - 44Hyresprojekt265
Yrkeshögskolan Stadin ammattiopisto, Campus i Kasåkern45 0002025 - 55Koy14 667
Aktie och hyresobjekt vid social- och hälsovårdsverket
Kvarnbäckens seniorcenter, ombyggnad (tomt: 45136/2)14 0002021 - 51Heka133
Bostadsgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning C, Fallkulla, Stirrbågen 3 (tomt: 39282/2)1 4002022 - 42Heka45
Bostadsgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning C, svensk, Postparken 1, Flakgatan 10, (tomt: 17128/1)1 4002022 - 42Heka45
Krämertsvägen, mottagning för unga1 0002022 - 52Heka350
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad F, G och H, ombyggnad till grupphem (tomt: 28169/5)8 0002022 - 52Heka67
Bostadsgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)1 6002023 - 43Heka50
Bostadsgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning D, Forsbyvägen 66 a (tomt: 26962/1)1 4002023 - 43Heka45
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)20 0002023 - 53Heka367
Östra centrums servicehus, ombyggnad till grupphem3 0002023 - 53Heka23
Bostadsgrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning B, Postparken, Postiljonsgatan (tomt: 17123/1)1 4002024 - 44Heka45
Norra Haga seniorcenter (tomt 29175/2 och 4)30 0002024 - 54Heka667
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad A, B och C, ombyggnad till grupphem (tomt: 28169/5)8 0002024 - 54Heka67
Centrums seniorcenter15 0002025 - 55Heka333
Nordsjö seniorcentrum, nybyggnad (tomt 54180/14)20 0002025 - 55Heka367
Bergssidans nya servicehus4 0002025 - 55Heka67
Brobacka servicehus, byggnad A och B, ombyggnad för grupphemsboende1 0002025 - 55Koy23
Gamlas-Malmgårds seniorcenter12 0002027 - 57Heka233
Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande22 0002027 - 57Hyresprojekt8 000
Kampens central för hälsa och välbefinnande10 7732027 - 57Hyresprojekt5 167
Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande22 0002027 - 57Hyresprojekt8 000
Dals gemensamma sjukhus118 0002027 - 57Koy27 500
Degerö seniorcenter10 0002029 - 59Heka200
Malms seniorcenter10 0002030 - 60Heka200
Kultur- och fritidssektorns aktie- och hyresprojekt
Viks bibliotek, funktionell ändring9152021 - 31Hyresprojekt198
Bunkern (simhalls- och idrottslokaler)14 0002023 - 53Hyresprojekt3 233
Övriga aktie- och hyresprojekt
Partitorgets nya fryshus2 5002022 - 42Koy700
Apollon yhteiskoulu, nya lokaler4 0002023 - 53Koy1 000
Engelska skolan, nya lokaler6 5002023 - 53Koy2 000
Rudolf Steinerskolan, nya lokaler6 0002024 - 54Koy1 500
Matproduktionsanläggning 2025 - 55Koy4 000
Förnyande av servicelokalnätet i Brobacka-Skomakarböle 2026 - 56öppen8 000
Räddningsverkets lättenhetsplats i Gårdsbacka5402021 - 24hyra65