7 Resultaträkningsdelen

Helsingfors stads resultaträkning 2019–2023

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Verksamhetsintäkter      
Försäljningsinkomster337 956326 505318 559324 779339 312374 332
Avgiftsinkomster230 801234 943218 599224 352224 426224 456
Understöd och bidrag52 72535 80595 32237 22834 53638 224
Hyresinkomster387 670377 034350 025369 612372 676378 945
Övriga verksamhetsintäkter196 023138 687151 842133 100131 481131 693
Verksamhetsintäkter1 205 1751 112 9741 134 3471 089 0711 102 4321 147 650
Tillverkning för eget bruk176 558153 038174 826175 409173 409174 409
Omkostnader      
Löner−1 402 211−1 444 397−1 460 418−1 523 371−1 542 025−1 594 025
Lönebikostnader−361 935−403 323−409 547−412 838−422 846−437 920
Köp av tjänster−1 967 058−1 988 179−2 025 845−2 060 725−2 071 344−2 139 861
Material, förnödenheter och varor−209 185−207 676−238 349−207 304−212 859−219 868
Understöd−317 976−323 636−363 415−344 603−322 392−321 402
Hyror−218 608−250 042−232 051−236 126−244 119−256 572
Övriga utgifter−23 243−20 608−17 411−22 663−25 413−23 084
Omkostnader−4 500 216−4 637 861−4 747 035−4 807 631−4 840 998−4 992 733
Verksamhetsbidrag−3 118 483−3 371 849−3 437 863−3 543 150−3 565 157−3 670 673
Skatteintäkter3 493 7313 623 0003 520 0003 630 0003 670 0003 735 000
Statsandelar232 776246 000417 000312 000342 000350 000
Finansieringsinkomster och -utgifter      
Ränteinkomster77 80773 47073 73071 02068 34765 962
Övriga finansieringsinkomster72 51287 06987 06973 67573 87581 130
Ränteutgifter−16 586−20 925−18 985−21 934−25 028−28 346
Övriga finansieringsutgifter−345−1 000−5011 5001 5001 500
Årsbidrag741 412635 765640 451523 111565 537534 572
Avskrivningar−364 436−372 608−382 066−394 159−394 815−408 595
Extraordinära poster  3 000   
Räkenskapsperiodens resultat376 976263 157261 385128 952170 722125 978
Förändring i avskrivningsdifferens−2712 8892 8712 7422 6822 638
Förändring i reserveringar−2 699−1 144−6 629−3 871−8 145−8 626
Förändring av fonder5 2225 1003 2502006004 800
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)379 228270 002260 877128 023165 859124 790

Helsingfors stads resultaträkning 2021 specifierad

1 000 €Staden exkl.
affärsverk
och fonder
Affärsverk
och fonder
Sammanlagt,
inkl. Interna
poster
Sammanlagt,
exkl. Interna
poster
Verksamhetsintäkter    
Försäljningsinkomster144 568441 844586 412324 779
Avgiftsinkomster224 31240224 352224 352
Understöd och bidrag35 74327 28063 02337 228
Hyresinkomster840 61210 905851 518369 612
Övriga verksamhetsintäkter127 21612 884140 100133 100
 1 372 453492 9531 865 4061 089 071
Tillverkning för eget bruk16 000159 409175 409175 409
Omkostnader    
Löner−1 342 895−180 476−1 523 371−1 523 371
Lönebikostnader−363 754−49 084−412 838−412 838
Köp av tjänster−2 118 921−198 308−2 317 228−2 060 725
Material, förnödenheter och varor−139 152−78 522−217 674−207 304
Understöd−367 328−3 070−370 398−344 603
Hyror−669 466−48 588−718 054−236 126
Övriga utgifter−20 298−2 366−22 665−22 663
Omkostnader−5 021 814−560 414−5 582 227−4 807 631
Verksamhetsbidrag−3 633 36191 949−3 541 412−3 543 150
Skatteintäkter3 630 000 3 630 0003 630 000
Statsandelar312 000 312 000312 000
Rahoitustulot ja -menot    
Ränteinkomster71 0422 42473 46671 020
Övriga finansieringsinkomster103 660 103 66073 675
Ränteutgifter−17 700−6 680−24 380−21 934
Övriga finansieringsutgifter1 500−29 984−28 4841 500
Årsbidrag467 14157 709524 849523 111
Avskrivningar−335 541−58 618−394 159−394 159
Extraordinära poster    
Räkenskapsperiodens resultat131 600−909130 690128 952
Förändring i avskrivningsdifferens 2 7422 7422 742
Förändring i reserveringar −3 871−3 871−3 871
Ökning av fonder    
Minskning av fonder200 200200
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)131 800−2 038129 761128 023

7 Resultaträkningsdelen

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster3 916 2864 065 0024 116 9014 116 9014 185 1394 271 777
Utgifter17 11718 70016 20016 20017 40019 000
Netto3 899 1694 046 3024 100 7014 100 7014 167 7394 252 777
Förändring, %      
Inkomster 3,81,31,31,72,1
Utgifter 9,2−13,4−13,47,49,2