9. Investeringar vid affärsverket HST 2021-2030

investerings-
kostnader
(moms 0) milj. €
BDG
2021
milj. €
EP
2022
milj. €
EP
2023
milj. €
Prelimi-
när
2024
milj. €
Prelimi-
när

2025
milj. €
Prelimi-
när

2026
milj. €
Prelimi-
när

2027
milj. €
Prelimi-
när

2028
milj. €
Prelimi-
när

2029
milj. €
Prelimi-
när

2030
milj. €
HST:S INVESTERINGAR SAMMANLAGT1 701,4234,3 258,0 236,1 168,8 185,0 156,5 129,1 100,3 101,7 131,6
Kronbroarna, infrastruktur152,217,527,631,025,435,514,80,40,00,00,0
Jokerbanan, infrastruktur141,777,852,711,20,00,00,00,00,00,00,0
Spårvägen Vik-Malm, infrastruktur132,90,00,00,10,20,51,310,040,040,040,9
Vichtisvägens boulevard, infrastruktur94,90,00,20,30,532,032,029,90,00,00,0
Kruunusilta, raitiovaunut -
 Kronbroarna, spårvagnar
91,19,21,91,813,329,223,29,61,91,00,0
Kronbroarna, spårvagnsdepå89,72,23,83,333,542,44,60,00,00,00,0
Jokerbanan, spårvagnar87,91,320,436,716,02,511,10,00,00,00,0
Spårvägar i Fiskehamnen, bana82,51,037,532,511,50,00,00,00,00,00,0
Spårvägen Vik-Malm, materiel69,20,00,00,00,00,08,10,09,726,225,2
Spårvägen i västra innerstaden, infrastruktur64,60,00,20,30,520,022,021,60,00,00,0
Vichtisvägens boulevard, spårvagnar58,10,00,00,05,80,012,424,812,21,61,4
Ombyggnad av Hertonäs metrostation48,21,718,418,99,20,00,00,00,00,00,0
Jokerbanan, spårvagnsdepå39,225,114,10,00,00,00,00,00,00,00,0
Nya metrotåg (M400)37,00,00,00,00,00,00,00,00,00,037,0
Nya metrotåg (M300, optionsupphandling)34,914,413,65,81,10,00,00,00,00,00,0
Ombyggnad av spårvägsbanan 2022-203029,80,02,82,82,82,83,83,83,83,83,8
Förnyande av metrons trafikstyrningssytem29,72,02,62,62,63,33,33,33,33,33,3
Ombyggnad av M100-metrotåg20,210,78,80,40,40,00,00,00,00,00,0
Artic-spårvagnar, grundlig iståndsättning 10 år17,20,00,00,00,00,00,05,75,75,70,0
Övriga investeringar380,471,553,488,446,117,020,020,023,720,220,1
HST:S NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT1 655,9207,7239,2236,1168,8185,0156,5129,1100,3101,7131,6
Jokerbanans statsandel-45,5-26,7-18,80,00,00,00,00,00,00,00,0

HST:S HYRES- OCH AKTIEOBJEKT, PLANERADE
NY- OCH OMBYGGNADSPROJEKT UNDER
ÅREN 2021-2030
Omfattning
htm2
Tidsperiod för
byggandet
Genom-
förande
Kostands-
kalkyl
milj. €
Brunakärrs depå, nybyggnad37 3992021-2023Koy150,6