2. Specifikation av medlemsavgifterna i 2021 års budget

Sammanslutningens namn2021
1Centralförvaltningen 
1 50 03Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition 
 Climate KIC Nordic25 000
 Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry50 000
 European Cities Marketing ECM4 500
 Eurocities asbl16 300
 Euroopan Unionin pääkaupunkien liitto, UCUE1 000
 Focus Localis200
 Future Home -konsortio2000
 Helsingfors regionens handelskammare ry6 400
 International Meetings Association, ICCA3 000
 Kopiosto ry204 000
 KT Kommunarbetsgivarna600 000
 Föreningen för kommunalvetenskap ry200
 Laatukeskus Excellence Finland Oy8 000
 verkosto, LUCI5 300
 Mayors for Peace15
 verkosto, DELICE3 000
 Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture200
 Saksalais-Suomalainen Kauppakamari780
 SAP Finnish user group ry1 000
 Finlands Kommunförbund2 000 000
 Suomen Tekoälykeskus (FCAI)25 000
 Sydkustens landskapsförbund rf62 000
 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry75 000
 Terminologicentralen TSK rf1 100
 Tietotekniikan liitto ry980
 Union of the Baltic Cities7 300
 Urban Mobility Association EIT50 000
 Förening Nylands friluftsområden rf450 000
 WHO European Healty Cities6 000
 Wonderful Copenhagen23 000
 World Tourism Cities Federation (WTCF)1 800
 World Trade Center Association Helsinki ry600
 Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten 
 Suomen Taloushallintoliitto ry11 000
 Affärsverket företagshälsan 
 TTH-seura400
 Arbet och Hälsa rf800
 Työterveyslaitos, Laatuverkosto -800
 Affärsverket byggtjänsten 
 Finlands inköps- och logistikförening (LOGY) rf1 000
 Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)200
 Handelsträdgårdsförbundet ry600
 Planskoleodlarna ry200
 Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys ry200
2Fostrans- och utbildningssektorn 
   
 International Baccalaureate Organization12 600
 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry14 000
 Skills Finland ry3 000
 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry20 000
 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry400
 Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf1 100
 Medborgar- och arbetarinstitutens förbund MAIF ry;3 000
 Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf2 040
 International Association of Educating Cities1 700
 KNX Finland ry200
 Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto STUL ry50
3Stadsmiljösektorn 
 METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto 
 (the Network of Europena Metropolitan Regions and Areas)3 000
 BuildingSMART Finland2 800
 Nordiska Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry400
 Pyöräilykuntien verkosto2 400
 Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)0
 DOCOMOMO Suomi Finland ry380
 ICOMOS Suomen osasto ry250
 ITS Finland Oy3 780
 Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT680
 Cities for Cyclists2 000
 Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry700
 IFHP International Federation for Housing and planning80
 Green Net Finland Oy800
 Luonto-Liitto ry                                                                                                                          200
 The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI                                       4 500
 Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry                          63 000
 WUP (World Urban Parks)2 175
 Suomen tieyhdistys900
 Viherympäristöliitto1 500
 Energie Cities5 500
 Carbon Neutral Cities Alliance9 000
 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry25 000
 ArchiMad-kerho, toimittaja Micro Aided Design1 000
 Finnish Green Building Council3 500
 Delice Network3 500
 WUWN World Union of Wholesale Markets1 153
 Nordiks Forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO)500
 Räddningsverket 
 Helsingfors Räddningsförbund rf8 500
 Trafikaffärsverket 
 Union Internationale des Transports Publics, UITP20 000
4Kultur- och fritidssektorn 
 Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto0
 Artist International Assosiation small size100
 Designkortteri ry225
 European Network of Cultural Centres, ENCC500
 Engage International300
 International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA612
 International Cities of Refuge Network ( ICORN)2 300
 International Association of Music Libraries, IAML100
 International Artist Managers Assosiation, IAMA311
 International Biennial Assosiation200
 International Council of Museums, ICOM800
 Major Orchestra Librarians Association, MOLA220
 Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU100
 Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry1 000
 RFID-lab Finland Oy1 600
 Finlands museiförbund rf2 000
 Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf450
 Suomen elokuvaliitto, SEOL ry245
 Finlands Hembygdsförbund rf860
 Suomen laatuyhdistys0
 Suomen leirintäalueyhdistys590
 Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry160
 Suomen Sinfoniaorkesterit ry4 900
 Sähkölaitteiden kunnossapito ry190
 World Cities Culture Forum9 500
5Social- och hälsovårdssektorn 
 ADHD –liitto ry66
 Adoptioperheet ry5
 Förbundet Utvecklingshämning ry500
 Centralförbundet för Barnskydd rf200
 Potehu ry25
 Presidents institute APS4 600
 Reposalmen venekerho ry25
 Finlands social och hälsa rf2 000
 Suomen Muistiasiantuntijat600
 Föreningen för Sårvård i Finland rf100
 European Cities Against Drugs, ECAD8 200
 European network on intercultural148
 The International Hospital Federation, IHF500
 Työterveyden Edistämisyhdistys ry700