9 01 Långfristig finansiering

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster74 043175 393177 541177 541268 442296 905
Utgifter216 842161 850129 890129 890125 350128 350
Netto−142 79913 54347 65147 651143 092168 555
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 136,91,21,251,210,6
Utgifter −25,4−19,7−19,7−3,52,4

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster17 78717 54616 96716 96716 60214 975
Utgifter1893 0003 0003 0003 0003 000
Netto17 59814 54613 96713 96713 60211 975
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster −1,4−3,3−3,3−2,2−9,8
Utgifter 1 486,8    

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster56 25765 84780 57480 57471 84051 930
Utgifter143 19790 35047 89047 89045 35045 350
Netto−86 940−24 50332 68432 68426 4906 580
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster 17,022,422,4−10,8−27,7
Utgifter −36,9−47,0−47,0−5,3 

Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel99    
Amorteringar på övriga lån4 2766 88416 47916 4798 1008 000
Amorteringar på Helsingfors Energis lån20 60020 60020 60020 60020 60020 600
Amorteringar på Helsingfors Hamns lån19 60019 60019 60019 60019 600 
Amorteringar på HST:s lån1 9889 21014 21014 21014 21014 210
Amorteringar på lån för social kreditgivning1 6641 4241 5651 5651 2101 000
Amorteringar på HRM:s lån8 1208 1208 1208 1208 1208 120
Utgifter      
Lån till skolor5 9187 0007 0007 0007 0007 000
Övriga skollån 30 0005 0005 0005 0005 000
Lån för sociala ändamål1391 5001 5001 5001 5001 500
Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument 5050505050
Affärsverkens lån90 00020 000    
Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition1 6761 8001 8001 8001 8001 800
Lån till sammanslutningar i stadskoncernen45 46530 00030 00030 00030 00030 000
Lån till frivilliga brandkårer  2 5402 540  

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster 92 00080 00080 000180 000230 000
Utgifter73 45668 50079 00079 00077 00080 000
Netto−73 45623 5001 0001 000103 000150 000
Överskridningar      
Förändring, %      
Inkomster  −13,0−13,0125,027,8
Utgifter −6,715,315,3−2,53,9