8 06 Värdepapper

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster      
Utgifter10 783167 00016 00016 00011 0006 600
Netto−10 783−167 000−16 000−16 000−11 000−6 600
Överskridningar 27 000    
Förändring, %      
Inkomster      
Utgifter 1 448,8−90,4−90,4−31,3−40,0
1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Utgifter      
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition1 0031 0001 0001 0001 0001 000
Överskridningar      
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition9 480166 00015 00015 00010 0005 600
Överskridningar 27 000    
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition299     
Överskridningar      

I budgeten har för år 2021 reserverats anslag på sammanlagt 16 mn euro. För ekonomiplaneåret 2022 har det anvisats anslag på 11 mn euro och för år 2023 anslag på 6,6 mn euro. Anslaget innehåller ett anslag på 1 miljon euro/år för köp av Hitas-aktier.

Med anslaget bereds bl.a. kapitaliseringen av Fastighets Ab Kabelhuset med tanke på bygget av Dansens hus.