1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt235 11 6752 7002 7002 7002 700
Utgifter sammanlagt9 9809 55010 00847 16347 96313 56313 563
Överskridningsrätter 11 108     
Verksamhetsbidrag−9 745−9 5501 667−44 463−45 263−10 863−10 863
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−9 745−9 5501 667−44 463−45 263−10 863−10 863
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−9 745−9 5501 667−44 463−45 263−10 863−10 863
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter −4,34,8393,9402,2−71,7