Nyckeltal för budgetförslaget 2021

201820192020202120222023
Befolkningsutveckling
(Helsingfors stads
befolkningsprognos 2020)
      
Hela befolkningen648 042653 835658 696664 812671 172677 560
Förändring %0,740,890,740,930,960,95
1–6-åringar39 50238 98638 35938 06337 57137 480
Förändring %0,04-1,31-1,61-0,77-1,29-0,24
7–15-åringar52 25353 65755 11756 50457 70258 720
Förändring %3,12,692,722,522,121,76
16–18-åringar16 09716 28616 53817 07817 46017 924
Förändring %-0,221,171,553,272,242,66
19–64-åringar423 590425 993427 327429 684432 616435 585
Förändring %0,360,570,310,550,680,69
Över 65-åringar110 303112 618114 798117 052119 127121 094
Förändring %1,792,101,941,961,771,65
Över 75-åringar46 60848 18950 78553 71856 62959 276
Förändring %3,033,395,395,785,424,67
Sysselsättningen i Helsingfors
(Statistikcentralen,
arbetskraftsundersökning)
      
Sysselsättningsgrad, %74,074,773,5   
Sysselsatta336 900338 400335 600   
Jobb434 400445 000    
Arbetslöshetsgrad, %10,910,416,4   
Arbetslösa (juni)37 12035 77457 529   
Långtidsarbetslösa11 30610 71912 795   
Lediga jobb (juni)8 0808 7766 640   
Siffrorna för sysselsättning och
arbetslöshet 2020 är ett
uppskattat årligt genomsnitt
för kvartalen 2020/I–2020/II
      
Bostadsproduktion4 8436 7367 0007 0007 0008 000
TP2019TA2020ENN2020TA2021TS2022TS2023
Omkostnader, M€4 5004 6384 7474 8084 8414 993
Verksamhetsbidrag, M€-3 118-3 372-3 438-3 543-3 565-3 671
Skatteinkomster sammanlagt, M€3 4943 6233 5203 6303 6703 735
Statsandelar sammanlagt, M€233246417312342350
Årsbidrag, M€741636640523566535
Avskrivningar och nedskrivningar, M€364373382394395409
Räkenskapsperiodens resultat, M€377263261129171126
Bruttoinvesteringar, M€7801 0461 138881921921
Andelen investeringar med egen finansiering, M€7651 0171 104843895916
Lånestock, M€1 0141 0101 0231 2031 5401 882
Lånestock, €/invånare1 5511 5301 5531 8102 2942 778
Investeringar med internt tillförda medel, %986358626358