4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt22 97123 04723 04722 90222 90222 90222 902
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−22 971−23 047−23 047−22 902−22 902−22 902−22 902
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 0,3 −0,6−0,6