1 Centralförvaltningen

1    Centralförvaltningen

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt27 54620 16376 29558 58758 58757 34258 390
Utgifter sammanlagt240 854268 109310 708359 056359 856317 525319 407
Överskridningsrätter 19 218     
Verksamhetsbidrag−213 308−247 946−234 412−300 469−301 269−260 184−261 018
Avskrivningar10 2949 6149 59810 76410 7649 31711 339
Räkenskapsperiodens resultat−223 602−257 560−244 010−311 232−312 032−269 500−272 357
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−223 602−257 560−244 010−311 232−312 032−269 500−272 357
Förändring, %       
Inkomster −26,8278,4190,6190,6−2,11,8
Utgifter 11,315,933,934,2−11,80,6