4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt       
Utgifter sammanlagt14 04815 90415 90414 61316 51314 61314 613
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)−14 048−15 904−15 904−14 613−16 513−14 613−14 613
Förändring, %       
Inkomster       
Utgifter 13,2 −8,13,8−11,5