1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

1 000 €Förbrukning
2019
Budget
2020
Prognos
2020
Förslag
2021
Budget
2021
Ekonomi-
plan
2022
Ekonomi-
plan
2023
Inkomster sammanlagt330 3    
Utgifter sammanlagt−9 79010 90910 90910 72410 72410 30410 304
Överskridningsrätter       
Verksamhetsbidrag10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Avskrivningar       
Räkenskapsperiodens resultat10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)10 120−10 909−10 906−10 724−10 724−10 304−10 304
Förändring, %       
Inkomster −100,0     
Utgifter −211,40,0−1,7−1,7−3,9 

Som utgifter på momentet upptas förändringen i semesterlönerna vid förvaltningarna (frånsett affärsverken) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebikostnader.

Anslaget är reserverat för pensioner inom stadens eget pensionssystem och för pensioner som baserar sig på ansvar hos den upplösta änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggspensionsandel som hänför sig till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva. Det exceptionella utfallet år 2019 beror på att förändringen i pensionsansvaret kalkyleras på ett annat sätt, med anledning av vilket det gjordes en extra notering.

I kalkylen beaktas också utjämningen i KomPL-pensioner.

På momentet ingår en reservering för anskaffning av arbetsresesedlar för 4,07 miljoner euro. Arbetsresesedeln är en miljövänlig personalförmån som är avsedd att påverka stadens konkurrenskraft så att staden får kompetent personal och att bidra till att staden uppfattas som en arbetsgivare med samhällsansvar. Alternativt kan personalen i stället för arbetsresesedeln välja en cykelförmån.

Pensioner (€1 000)2020202120222023
Stadens egna pensioner11 70011 60010 50010 500
Änke- och pupillpensionskassans pensioner240220190190
Förändring i pensionsansvaret-7 460-6 810-6 160-6 160
Utjämning i KomPL-pensioner-2 800-2 800-2 800-2 800
Helsingfors Busstrafik Ab1 3001 3001 3001 300
Affärsverket servicecentralen)0000
KEVA (HSY–HRM)2222
KEVA till statskontoret0000
Förvaltning6006060
Sammanlagt3 0423 5123 0923 092