9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

(Alla olevan taulukon summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot74 043175 393177 541177 541268 442296 905
Menot216 842161 850129 890129 890125 350128 350
Netto−142 79913 54347 65147 651143 092168 555
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot 136,91,21,251,210,6
Menot −25,4−19,7−19,7−3,52,4

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot17 78717 54616 96716 96716 60214 975
Menot1893 0003 0003 0003 0003 000
Netto17 59814 54613 96713 96713 60211 975
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot −1,4−3,3−3,3−2,2−9,8
Menot 1 486,8    

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot56 25765 84780 57480 57471 84051 930
Menot143 19790 35047 89047 89045 35045 350
Netto−86 940−24 50332 68432 68426 4906 580
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot 17,022,422,4−10,8−27,7
Menot −36,9−47,0−47,0−5,3 

Talousarviokohtaan sisältyy seuraavat lainamäärärahat ja lainanlyhennykset alakohdittain:

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot      
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset99    
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset4 2766 88416 47916 4798 1008 000
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset20 60020 60020 60020 60020 60020 600
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset19 60019 60019 60019 60019 600 
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset1 9889 21014 21014 21014 21014 210
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset1 6641 4241 5651 5651 2101 000
9010260 HSY lainojen lyhennykset8 1208 1208 1208 1208 1208 120
Menot      
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille5 9187 0007 0007 0007 0007 000
9010202 Muut koululainat 30 0005 0005 0005 0005 000
9010204 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten1391 5001 5001 5001 5001 500
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten 5050505050
9010221 Liikelaitosten lainat90 00020 000    
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi1 6761 8001 8001 8001 8001 800
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille45 46530 00030 00030 00030 00030 000
9010235 Lainat vapaapalokunnille  2 5402 540  

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot 92 00080 00080 000180 000230 000
Menot73 45668 50079 00079 00077 00080 000
Netto−73 45623 5001 0001 000103 000150 000
Ylitykset      
Muutos, %      
Tulot  −13,0−13,0125,027,8
Menot −6,715,315,3−2,53,9