3 10 03 Asuntotuotanto

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä19 96623 90023 90023 14323 14323 60624 078
Menot yhteensä12 64519 55116 55116 66216 60016 93317 273
Ylitysoikeus       
Toimintakate7 3214 3497 3496 4816 5436 6736 805
Poistot19454045454647
Tilikauden tulos7 3024 3047 3096 4366 4986 6276 758
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)7 3024 3047 3096 4366 4986 6276 758
Muutos, %       
Tulot 19,7 −3,2−3,22,02,0
Menot 54,6−15,3−14,8−15,12,02,0
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
20192020Ennuste
2020
202120222023
Suoritetavoitteet      
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl1 0771 1996857507501 000
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl4283018437507501 000
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl1 5051 5001 5281 5001 5002 000
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl7318268011 2001 2001 200
Tuottavuusmittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tuottavuus      
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)96106106100100100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)323030323232
Tuottavuuden toteutuminen 2019100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa/x20192020Ennuste
2020
202120222023
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä6 1278 9907 6906 6456 7796 918
Resurssit      
Henkilöstön määrä *)747979858585
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)666969696969
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)000000
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma      
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat