4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä33 52834 62225 10835 62335 62333 91737 285
Menot yhteensä255 100267 593262 244269 451271 508270 280279 760
Ylitysoikeus       
Toimintakate−221 572−232 971−237 135−233 828−235 885−236 363−242 475
Poistot14 29213 01013 01013 53413 53411 83712 457
Tilikauden tulos−235 863−245 981−250 145−247 363−249 420−248 199−254 932
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)−235 863−245 981−250 145−247 363−249 420−248 199−254 932
Muutos, %       
Tulot 3,3−27,52,92,9−4,89,9
Menot 4,9−2,00,71,5−0,53,5