3 10 01 Kaupunkirakenne

1 000 €Käyttö
2019
Talous-
arvio
2020
Ennuste
2020
Ehdotus
2021
Talous-
arvio
2021
Talous-
suunnitelma
2022
Talous-
suunnitelma
2023
Tulot yhteensä537 318471 366463 846466 320466 320474 762487 159
Menot yhteensä196 770196 436194 530198 122198 417203 520209 434
Ylitysoikeus       
Toimintakate340 548274 930269 316268 199267 904271 242277 726
Poistot110 29289 063105 334105 425105 425104 919104 919
Tilikauden tulos230 255185 867163 982162 774162 479166 323172 807
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)230 255185 867163 982162 774162 479166 323172 807
Muutos, %       
Tulot −12,3−1,6−1,1−1,11,82,6
Menot −0,2−1,00,91,02,62,9

Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet
20192020Ennuste
2020
202120222023
Suoritetavoitteet      
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.4,355555
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv181919191919
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään231230230246252262
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl286040406060
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita836650650650650650
Uudisrakennusmittauksia794650650650650650
Pysäköinnin valvontatapahtumat903 7211 300 0001 200 0001 600 0001 600 0001 600 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää476045504545
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään88500500500500500
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään2 6763 0002 2003 0003 1503 150
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään808750500800850850
Tehokkuus/taloudellisuus      
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas67,865,165,262,660,157,7
Toiminnan laajuustiedot      
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)1 600 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 0001 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)23,51515151515
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm759900900900900900
Katutyöluvat10 3406 5006 5006 6006 6006 600
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl152 652180 000150 000180 000180 000180 000
Ylläpidettävä katuala, ha2 1262 1302 1302 1362 1642 185
Ylläpidettävät sillat, m²324 360337 000334 150334 150334 150334 150
Yleiset käymälät, kpl445050515253
Rakennetut puistot, ha927943944958964970
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl3 2833 0002 5002 8002 8002 800
Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m²779 122730 000650 000680 000680 000680 000
Myönnetyissä luvissa asuntoja, kpl7 9196 0004 9005 9005 9005 900
Valmistuneet asunnot, kpl6 7366 8005 0006 5006 5006 500
Resurssit      
Henkilöstön määrä *)1 1561 1681 1701 1701 1701 170
Hallinto- ja tukipalvelut223223226226226226
Maankäyttö ja kaupunkirakenne357368367367367367
Rakennukset ja yleiset alueet, brutto646566666666
Palvelut ja luvat512512511511511511
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö) **)1 1061 1191 1191 1191 1191 119
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut218220220220220220
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne345356356356356356
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto585959595959
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat484484484484484484
Henkilötyövuodet (ostopalvelut) **)011000
Henkilötyövuodet hallinto- ja tukipalvelut011000
Henkilötyövuodet maankäyttö ja kaupunkirakenne000000
Henkilötyövuodet rakennukset ja yleiset alueet, brutto000000
Henkilötyövuodet palvelut ja luvat000000
*) Henkilömäärä, jonka pohjalta on laskettu ilmoitettu palkkasumma      
**) Henkilötyövuosi määritellään vähentämällä palvelusuhdepäivistä kaikki poissaolot, paitsi vuosilomat      
Tuottavuusmittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tuottavuus      
Tuottavuuden toteutuminen 2019100,0100,5100,5101,0101,5102,0
Tilankäytön tehokkuuden mittari
20192020Ennuste
2020
202120222023
Tilat37 70532 34632 34635 51435 51435 514
Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään0,960,810,810,990,980,97
Yksikkökustannusten kehitys
Palvelu euroa/x20192020Ennuste
2020
202120222023
 Kustannukset / kaavoitettu kokonaiskerrosala7,417,677,557,568,098,27
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala37,8338,9633,2635,8233,3334,09
Katujen ylläpidon kustannukset / m23,153,012,972,993,123,26
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m22,372,052,052,042,082,12
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet790,17862,70862,70854,92885,44916,42
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)164,33188,14188,14193,55201,42199,07
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl37,3223,3626,6522,6720,1019,02