Statistik

Vid staden arbetar 39 152 personer.

I följande statistik ingår också affärsverken och ämbetsverken i sektorerna och centralförvaltningen. I stadsmiljösektorn ingår räddningsverket och trafikverket. I centralförvaltningen ingår stadskansliet, Stara, servicecentralen, ekonomiförvaltningstjänsten, revisionskontoret och Företagshälsan Helsingfors. 

Statistik