9 Utvecklingen av sjuk- och olycksfallsfrånvaron

År 2020 steg andelen sjuk- och olycksfallsfrånvaro från 4,7 procent till 4,9 procent. Andelen frånvaro på grund av rehabilitering var fortsättningsvis 0,1 procent. Andelen arbetsolycksfall sjönk från 0,2 procent till 0,1 procent. I fråga om sjukfrånvaro syns en ökning i frånvaroperioderna på 4–14 dagar, men när det gäller övriga perioder har mängden minskat. Det ökade distansarbetet och förändringarna i frånvaropraxis som coronaepidemin gett upphov till är sannolikt orsakerna till att procentandelarna sjunkit.