4 Årsverken

Antalet årsverken har ökat klart i takt med att personalmängden har ökat. Årsverken räknas genom att man subtraherar all annan frånvaro från den fast anställda och visstidsanställda personalens anställningsdagar exklusive semesterdagar. Den erhållna siffran divideras med 260,7143.