6 Personalens genomsnittliga ålder

Personalens genomsnittliga ålder har hållits på nästan samma nivå som under de fem föregående åren. År 2019 steg den genomsnittliga åldern en aning till 44,8 år och sjönk tillbaka till 44,6 år för år 2020. Den genomsnittliga åldern på de fast anställda är 46,3 och på de visstidsanställda 37,9. Kvinnorna är i genomsnitt lite yngre jämfört med männen.