Nytt HR-system samlar information bättre än tidigare

Som en del av genomförandet av en digital färdplan för HR-systemen har vi skaffat systemet Sarastia365 HR för personal- och löneadministrationen. Systemet innehåller alla funktioner som behövs för hantering av anställningsförhållandets livscykel och löneräkning. 

Förberedelserna för att införa systemet började i november. Till en början används systemet av personal- och löneadministrationen. Det kommer att finnas kvar som lönesystem vid sidan om det mer omfattande personaladministrationssystem som kommer att införas senare.   

Det nuvarande systemet HIJAT används tills Sarastia365 införs.   

Vi har utvecklat systemet Onni, som används inom framgångsledarskap och infördes i början av året, för användning vid inskolning och utveckling av kompetensen hos hela stadens personal. 

Inom projektet Esihenkilön henkilöstötyön palvelupolut (Servicestigar för chefens personalarbete) kartlades chefernas vardag och behov inom personalledningen och på basis av dem identifierades kritiska utvecklingsområden i HR-systemen och också på ett mer allmänt plan, samt skapades en vision för utvecklingen.