Nya möjligheter att byta arbetsuppgift

Våra medarbetare behöver nya eller redigerade uppgiftsbeskrivningar när det egna arbetet tar slut eller en förändrad arbetsförmåga hindrar dem från att utföra sitt vanliga arbete. Undantagstiden skapade möjligheter för omplaceringar.

För omplaceringarna skräddarsyddes nya arbetsuppgifter, när coronatiden gav upphov till nya uppgifter vid social- och hälsovårdens verksamhetsställen, bland annat som aulahälsare.

Vad innebar det i praktiken? Jaana Berg, Carita Lindbom och Virpi Lindfors står beredda med febertermometer i handen för att ta emot klienter i entréhallen till Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande.  

Nordsjö var det första området i Helsingfors där aulahälsare började ta temperaturen på klienter som kom till centret. Det går smidigt, eftersom de använder febertermometrar för öra och panna. Resultatet visas direkt. 

Alla tre överfördes i augusti till sin nya uppgift via omplacering.

Jaana Berg och Virpi Lindfors arbetade tidigare i kök, men båda fick problem med ryggen. Carita Lindbom var tidigare byråsekreterare. 

Trion ser ut att vara nöjd med sin tidsbegränsade arbetsuppgift under undantagstiden.

Aulahälsarna såg till att de som uppsökte social- och hälsovården inte hade coronasymtom och hänvisade vid behov dem till provtagningsställen för coronavirus. De skulle till och med i sömnen kunna fråga om besökaren har halsont, hosta, influensa- eller magsymtom – och hur det är med lukt- och smaksinnet. 

– Det här är riktigt kundarbete. I allmänhet förstår klienterna vad vår uppgift är, och de som kommer hit ofta har blivit bekanta, säger Lindfors. 

Smidig personalpolitik

Rekryteringen av aulahälsare är ett exempel på smidig och innovativ personalpolitik samt på hur en stor organisation kan handla snabbt när det verkligen gäller. 

Aulahälsarnas chef Arttu Teivainen berättar att en stor del av aulahälsarna har hittats just bland de som skulle flyttas om, men när rekryteringsbehovet ökade vid omkring 30 av stadens enheter anställdes aulahälsare även utifrån. De var totalt 54 i slutet av året. 

– Generellt sett har rekryteringarna gått riktigt bra, vi har hittat ett riktigt bra gäng till entréhallarna, berättare Teivainen. 

Förutom på hälsostationerna, familjecentren och tandklinikerna tar aulahälsare emot klienterna på hälsocentralerna och centralerna för hälsa och välbefinnande, provtagningsställena för coronavirus samt i slutet av året även på coronavaccinationsställena.

Virtuellt kafé för jobberbjudanden 

Vi erbjuder våra medarbetare nya arbetsmöjligheter genom omplacering när deras arbetsuppgifter tar slut eller deras arbetsförmåga förändras så att den hindrar dem från att göra sitt arbete. För omplaceringen av medarbetare finns det en arbetssökningsdatabas för den som omplaceras i vårt rekryteringssystem Helbit.

Över 100 medarbetare har redan sökt ett nytt arbete via systemet.   

Nätverket för arbetsförmåga, som de HR-experter som sköter omplaceringarna grundade, effektiviserade sin verksamhet och startade ett så kallat kafé för jobberbjudanden, en virtuell mötesplats i Teams. 

I det virtuella kaféet söker man bland de som ska omplaceras kompetenta medarbetare till de arbetsplatser som kommer till rekryteringen. Målet är att på ett smidigt sätt över gränserna mellan sektorerna och affärsverken hitta kunnig personal inom vår organisation för de jobb som blir lediga. 

Idén till ett kafé för jobberbjudanden kom från de arbetsförmågecoacher som fungerar som HR-experter och sköter omplaceringarna. Lea Laitanen-Juslin från social- och hälsovårdssektorn var den första som tog ansvar för att driva kaféet. 

Omkring 300 personer berörs årligen av omplaceringar, och av dem sökte 127 aktivt nytt arbete under 2020.