Arbetshälsa: Arbetshälsan leds med hjälp av kunskap

TLedning av arbetshälsan är chefernas arbete, men var och en ansvarar för sin egen arbetshälsa och ledningen av sitt eget arbete. I vårt nya projekt ligger fokus på kunskapsbaserat ledarskap.

Vi utvecklade och fortsätter att utveckla ledningen av arbetshälsan i ett projekt som inleddes på hösten, i syfte att göra hela organisationens ledning av arbetshälsan mer enhetlig samt stärka samarbetet mellan HR-funktionen, arbetarskyddet och företagshälsovården till stöd för ledningen och cheferna. 

Kunskapsbaserat ledarskap har en viktig roll i projektet. På höstens verkstäder behandlade en utvecklingsgrupp målen och indikatorerna för ledningen av arbetshälsan. Vi frågade medlemmarna i utvecklingsgruppen bland annat vad de anser om betydelsen av ledning av arbetshälsa och hur ledningen av arbetshälsa borde utvecklas.  

Projektet fortsätter våren 2021. Då är temana roller och ansvar, arbetsgemenskaper samt chefernas verktygslåda för arbetshälsa.  

Var och en har ansvar för arbetshälsan 

– En välmående personal är livsviktig i produktionen av klient- och invånarorienterade tjänster av högkvalitet för kommuninvånarna. Arbetshälsa ska betraktas som en viktig del av det dagliga arbetet, understryker Riitta Pimiä. Hon är servicechef vid Företagshälsan Helsingfors och deltog i projektverkstäderna. 

– Inom många sektorer konkurrerar vi om arbetskraften med privata serviceproducenter. En stor konkurrensfördel är bra ledarskap och chefsarbete samt en arbetsplats som satsar på personalens välbefinnande. I fråga om löner kan vi sällan konkurrera med den privata sektorn, men att satsa på arbetets meningsfullhet, utbildning och upprätthållande av kompetensen samt välbefinnande i arbetet och på arbetsplatsen kunde vara en konkurrensfaktor för den kommunala sidan. 

Pimiä påminner om att arbetshälsan ligger på varje medarbetares ansvar. 

– Ledning av arbetshälsan är en stor del av chefernas arbete, men det är lika viktigt att var och tar ansvar för sin egen arbetshälsa och ledningen av sitt eget arbete. 

Arbetshälsa och ledning av den är en helhet som består av många olika saker, som alla borde känna till. Det är bra för alla att fundera över vilka målen för det egna arbetet är. 

Andra viktiga frågor är: Hur har jag introducerats i arbetet? Kan jag tillräckligt? Har jag tillräckliga resurser och tillräckligt med tid för att utföra mitt arbete väl? Är arbetsklimatet öppet och interaktivt? Får jag stöd när jag behöver? Hur mår jag? Hur gör jag om min arbetsförmåga blir sämre? Vad gör jag om jag blir orolig över en kollega?  

Nya verktyg för ledarskapet 

Enligt Ilkka Konola får ledning av arbetshälsa inte vara enbart indikatorer och uppföljning av antal eller siffror. Konola är arbetarskyddsfullmäktig inom familje- och socialtjänsterna.  

– Ledning av arbetshälsa är att möta och stödja människor, medarbetare. För det finns det för lite tid. 

Han anser att programmen, anvisningarna och indikatorerna borde stödja välbefinnandet i arbetet. Det borde även satsas betydligt mer än i dag på de närmaste chefernas kompetens och stödet till dem. 

Han anser att utvecklingsprojektet för ledning av arbetshälsan är mycket viktigt och förväntar sig mycket av det. Han hoppas att det ska ge nya verktyg för ledning av arbetshälsan som de närmaste cheferna och linjecheferna kan använda.