2 Personalomsättningen bland den fast anställda personalen

Personalomsättningen bland den fast anställda personalen låg på samma nivå som året innan. Andelen medarbetare som gick i pension steg en aning, och på motsvarande sätt sjönk andelen uppsagda en aning. Personalomsättningen var större inom social- och hälsovårdssektorn samt vid centralförvaltningens affärsverk servicecentralen och ekonomiförvaltningstjänsten. Personalomsättningen var minst inom kultur- och fritidssektorn, sektorn för fostran och utbildning samt Stara, som ingår i centralförvaltningen som helhet.