2 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkkeelle lähteineiden osuus nousi hieman ja eronneiden osuus vastaavasti laski vähän. Lähtövaihtuvuutta oli enemmän sosiaali- ja terveystoimessa, keskushallinnon liikelaitoksista Palvelukeskuksessa ja Taloushallintopalveluissa. Pienintä lähtövaihtuvuus oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä keskushallinnon kokonaisuudessa mukana olevassa Starassa. 

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Eläkkeelle lähteineiden osuus nousi hieman ja eronneiden osuus vastaavasti laski vähän. Lähtövaihtuvuutta oli enemmän sosiaali- ja terveystoimessa, keskushallinnon liikelaitoksista Palvelukeskuksessa ja Taloushallintopalveluissa. Pienintä lähtövaihtuvuus oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä keskushallinnon kokonaisuudessa mukana olevassa Starassa.