Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Palkittua vastuullista työtä

Anna ja Isabella Nyström kuvattuna kesäisenä päivänä.
Laaduntarkkailijoiden tehtävä oli havainnoida kaupunki­strategian tavoitteiden toteutumista käytännössä. Havaintoja kuultiin muun muassa Anna ja Isabella Nyströmiltä. Kuva: Maiju Aho.

Olemme tehneet pitkä­jänteistä työtä moni­muotoisuuden ja yhden­vertaisuuden edistämiseksi, ja tämän ovat muutkin huomanneet. 

Kaupunki työpaikkana on kaikkia varten. Kaikkia kunnioittava reilu kohtelu ja henkilöstön yhdenvertainen mahdollisuus näyttää ja käyttää osaamistaan on edellytys sille, että voimme olla eturivin työpaikka ja sitä kautta maailman toimivin kaupunki.  

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset toimenpiteet edistävät käytännössä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Otamme huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat kaikessa toiminnassa rekrytoinnista palkkaukseen ja palkitsemiseen, työyhteisöjen toiminnasta esihenkilö- ja johtamistyöhön sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta yhdenvertaiseen työurien tukemiseen.   

Pitkäjänteinen työmme palkittiin Vastuullisuusteko 2020 -tunnustuksella osana Oikotie Työpaikat järjestämää Vastuullinen työnantaja -kampanjaa.  

Kampanjan asiantuntijaraati palkitsi työelämän vastuullisuustekoina kaupungin vaikuttavan, pitkäjänteisen ja laajamittaisen työn monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Asiantuntijaraati huomioi muun muassa koko henkilöstölle suunnatun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Helvi -virtuaalivalmennuksen. Sen tarkoituksena on auttaa pohtimaan, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat ja miten ne voisivat toteutua rekrytoinnissa, työyhteisöissä ja kaupungin palveluissa entistä paremmin. 

Lisäksi olemme järjestäneet esihenkilöille ja asiantuntijoille tietoiskun monimuotoisuudesta, inklusiivisuudesta ja tiedostamattomista ennakkoluuloista. Olemme ottaneet tasa-arvonäkökulmat huomioon muissakin valmennuksissa, kuten esihenkilöiden palkkausten ja palkitsemisten valmennuksissa.   

Vieraskielisten osuus kasvaa 

Vieraskielisten osuus helsinkiläisistä oli vuoden 2020 alussa 16,2 prosenttia (2019 15,7 %).  Myös henkilöstössä vieraskielisten osuus jatkaa nousuaan ja oli kaikista palvelussuhteissa olevissa 9 prosenttia vuoden lopussa (edellisenä vuonna 8,5 %). Suurin luku on sosiaali- ja terveystoimialalla, 12,6 prosenttia (edellisenä vuonna 12,2 %). 

Sukupuolittuneet alat  

Ammattinimikkeitä tarkasteltaessa naisvaltaisia nimikkeitä (yli 70 % naisia, tarkastelussa mukana ammattinimikkeet, jotka käytössä yli 50 ihmisellä) ovat esimerkiksi perhepäivä­hoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat, puhetera­peutit, terveydenhoitajat ja suuhygienistit (ks. pidempi listaus tilastoliitteestä). 

Vastaavasti miesvaltaisia (yli 70 % miehiä, tarkastelussa mukana ammattinimikkeet, jotka käytössä yli 50 ihmisellä) nimikkeitä ovat esimerkiksi ylipalomies, palomies, vaunun­korjaaja, kirvesmies ja kalustonhoitaja. Tasa-ammatteja (vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä) taas ovat esimerkiksi kokki, lehtori, tiimipäällikkö, mielisairaanhoitaja ja nuoriso-ohjaaja. Sukupuolivähemmistöjen sijoittumisesta eri ammatteihin emme saa tietoa.