Rekrytointia moni­muotoisesti

Emilia Mäkinen kuvattuna työhuoneessaan.
Anonyymiin rekrytointiin osallistuneesta Emilia Mäkisestä tuli lähes julkkis, sillä hän kertoi prosessista Ylen uutisille. Kuva: Laura Oja.

Tarvitsemme työtehtäviimme monipuolisia ja monenlaisia osaajia. Aloitimme anonyymin rekrytoinnin, josta saadut kokemukset ovat olleet niin hyvät, että pyrimme laajentamaan sitä.

Monimuotoisella rekrytoinnilla tarkoitamme erilaisia keinoja ja toimenpiteitä, joilla tarjoamme useita erilaisia polkuja kaupungin tehtäviin. Samalla varmistamme henkilöstön saatavuuden monin eri keinoin.

Tavoitteenamme on, että jokaiselle annetaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus hyödyntää osaamistaan kaupungin hyväksi.  Tällainen rekrytointi on myös laadukasta. 

Syrjintä työnhakijan tai hänen läheisensä ominaisuuden tai oletuksen perusteella on kiellettyä rekrytoinnissa.  

Olemme kehittäneet rekrytointiprosessia entisestään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja samoihin teemoihin olemme panostaneet myös rekrytointiosaamisessa. Tavoitteenamme on ollut muun muassa hyvä hakijakokemus sekä ennen kaikkea hakijoiden tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä kohtelun varmistaminen.

Anonyymista rekrytoinnista pilotti

Käynnistimme helmikuun alussa anonyymin rekrytoinnin pilotin, joka jatkui vuoden loppuun saakka.  

Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä työhaastatteluun ilman, että siihen voisi vaikuttaa mikään työtehtävän kannalta epäoleellinen asia.

Työhakemuksista poistetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli tai ikä. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään siis hakijan hakemuksessaan ilmoittaman osaamisen ja työkokemuksen perusteella. 

Kokeilimme anonyymiä rekrytointia kaikilla toimialoilla, kaupunginkansliassa, HKL:ssä ja Palvelukeskus Helsingissä 12 tehtävänimikkeessä ja ammattiryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala rekrytoi anonyymisti esimerkiksi leikkipuiston ohjaajia, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala nuoriso-ohjaajia ja sosiaali- ja terveystoimiala toimistosihteereitä. 

Vuoden loppuun mennessä anonyymisti toteutuneita rekrytointeja oli yhteensä 48.  

Pilotista saatujen kokemusten perusteella anonyymi rekrytointi on tärkeä monimuotoisen rekrytoinnin osa. Se vaikuttaa positiivisesti myös työnantajakuvaan sekä kannustaa kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna olevia tehtäviä.

Anonyymi rekrytointi auttoi rekrytoivia esihenkilöitä keskittymään hakijan osaamiseen ja kompetenssiin. 

Halu jatkaa anonyymia rekrytointia on laaja. Olemme päättäneet ottaa anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuuden käyttöön rekrytointijärjestelmässä ja siten laajentaa menetelmän käyttöä useampiin rekrytointeihin.

Anonyymisti mediatyöpajaan

Emilia Mäkinen aloitti lokakuussa kouluttajana nuorten työpajojen mediakylpylässä Stadin ammattiopistossa. Tuolloin koronatilanne salli koulussa lähiopetuksen, joten hän ehti tutustua uusiin kollegoihinsa ja nuoriin kasvokkain.

Mäkinen sai työpaikkansa anonyymin rekrytoinnin kautta. Ilman nimeä, ikää ja sukupuolta töihin hakeminen on sen verran epätavallista, että kaupungin anonyymit rekrytoinnit ja Mäkinen päätyivät loppuvuodesta Ylen uutisiin asti.

– Työpaikkahakemuksessa minun piti kertoa itsestäni siten, ettei minua voi tunnistaa. Käytännössä kerroin koulutuksesta ja työkokemuksestani. Se ei varsinaisesti ollut mutkikasta. Jouduin miettimään enemmän, mitä kerron tekstiosuudessa, millainen kuva siitä on välittymässä ja miten se todennäköisesti vaikuttaa hakemusta lukevan ennakkokäsitykseen minusta.

Rekrytointi-ilmoituksesta sai riittävästi tietoa auki olevasta työpaikasta. Toiminta työpajoissa oli Mäkiselle tuttua.

Työpaikka­ha­ke­muksessa minun piti kertoa itsestäni siten, ettei minua voi tunnistaa. 

– Minulle jäi rekrytointiprosessista positiivinen fiilis ja hyvä olo työn aloittamiseen. Anonyymi tapa kertoi, että työnantaja pyrkii oikeasti välttämään syrjintää esimerkiksi nimen, iän tai sukupuolen perusteella.

Työ on vastannut hänen odotuksiaan. Hän tekee töitä työttömien nuorten kanssa, joilla on pajassa aloittaessaan hyvin erilaisia lähtökohtia. Jotkut tarvitsevat ryhtiä arjen rutiineihinsa, osa on jo orientoitunut haluamaansa ammattiin. Työpajassa kaikki voivat turvallisesti ja vapaasti kokeilla audiovisuaalisia töitä.

– Olen viihtynyt työssäni tosi hyvin, Mäkinen kertoo.

Vammaiset ja osatyökykyiset mukaan

Olemme edistäneet vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä kaupungin tehtäviin selkeyttämällä toimintoja sekä tunnistamalla työllistymistä vaikeuttavia rakenteellisia esteistä. Olemme selvittäneet näitä asiantuntijatyöpajoissa sekä kohdennetuilla haastatteluilla.

Esitämme, että jatkotoimenpide-ehdotuksemme otetaan huomioon seuraavassa henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmassa.