Uusiin töihin: Osaajapankki tasasi työmääriä

Osalla henkilöstöämme työt loppuivat keväällä tai loppu­vuodesta palvelu­toimintaan kohdentuneiden korona­rajoitusten takia. Ohjasimme heitä osaaja­pankin kautta tila­päisesti toisiin tehtäviin, ja samalla vältyimme lomautuksilta.  

Kaupunki sulki keväällä sekä loppuvuodesta monia palvelujaan, jolloin osalla henkilöstöstä työtehtävät vähenivät tilapäisesti. Samaan aikaan syntyi uusia palveluja, joiden tuottamiseen tarvittiin lisää henkilöstöä. Käynnistimme osaajapankin, jonka kautta henkilöstöä kohdennettiin sinne, missä tarve oli kriittisin. Vältimme näin lomautukset.  

Muun muassa sosiaali- ja terveystoimi tarvitsi työntekijöitä, sillä kaupunki käynnisti koronaterveysasemat ja laajamittaisen tartunnanjäljityksen. Kaupungin piti myös varautua potilasmäärien merkittävään kasvuun. 

Lisäresurssien tarve tuli ilmeiseksi myös esimerkiksi kaupunginkansliassa yksinyrittäjien tukien maksatuksessa ja liikkuvan koronaneuvonnan järjestämisessä sekä Palvelukeskus Helsingin etähoivassa. 

Mukaan Helsinki-apuun 

Työt vähenivät keväällä erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa, joista henkilöstöä siirtyi keväällä Helsinki-apuun. Toimiala olikin keskeisessä roolissa Helsingin seurakuntayhtymän kanssa käynnistetyssä Helsinki-apu-toiminnassa. 

Helsinki-avun kautta saimme otettua yhteyttä ikääntyneisiin helsinkiläisiin ja pääsimme tarjoamaan apua kauppa-asioiden hoitamisessa.   

Päiväkodeissa lapsimäärät putosivat keväällä voimakkaasti, jolloin ohjasimme päivä­kotien sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta henkilöstöä vanhustyön tueksi sosiaa­li- ja terveystoimialalle.  

Loppuvuodesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöä ohjattiin erityisesti tartunnanjäljitykseen, avustaviin hoitotyön tehtäviin sekä päiväkoteihin. Erityisesti sosiaa­li- ja terveystoimessa tehtiin paljon toimialan sisäisiä siirtoja. 

Vuoden aikana siirtoja oli yhteensä 1 637, joista valtaosa oli toimialan, liikelaitoksen tai viraston sisäisiä. Organisaatiorajat ylittäviä siirtoja oli 382 kappaletta.

Osaajapankin ansiosta pystyimme tasaamaan työkuormaa kriittisissä tehtävissä. Siirtyjille poikkeusaika oli myös mahdollisuus tutustua kaupungin toimintaan jossakin toisessa toimipisteessä ja kasvattaa samalla omaa osaamista ja kaupunkituntemusta.  

Kokosimme palautetta osaajapankkitoiminnasta kesän aikana ja muutimme toimintaa joiltakin osin syksyllä. Kokosimme keväällä tiedot siirrettävästä henkilöstöstä työntekijöiden omalla ilmoittautumisella, kun taas syksyllä tämä tehtiin esihenkilöiden kautta. 

Siirtymiset tapahtuivat pääsääntöisesti työehtosopimuksen mukaisella työnjohto-­oikeudella, mikä tarkoitti sitä, että uusia työsopimuksia ei tehty, mutta työpanos kohdentui tilapäisesti toisaalle. 

Henkilöstösiirrot vuonna 2020

Sisäiset siirtymisetToimialojen väliset siirtymiset
Kasvatus ja koulutus
0230
Kaupunginkanslia
017
Kaupunkiympäristö
33
Kulttuuri ja vapaa-aika
375116
Palvelukeskus
3011
Sosiaali- ja terveystoimi
8475
Yhteensä1 255382


Rasmus Ruismäki kuvattuna kadulla.
Rasmus Ruismäki sai hyvän perehdytyksen ja pääsi hyödyntämään ensihoitajan opintojaan korvaavassa tehtävässä.

Resurssien keskittäminen järkevää  

Rasmus Ruismäki  siirtyi varhaiskasvatuksesta Laakson sairaalaan ja kertoi kesällä kokemuksistaan näin:  

Olen iloinen siitä, että Helsingin kaupunki tarjoaa mahdollisuuden korvaavaan tehtävään. Koen järkeväksi, että hoitajaresursseja keskitetään sinne, missä niitä eniten tarvitaan.   

Tilanne on kaikille uusi ja tiukka, mutta siitä huolimatta henkilö­kunnan yhteis­henki on erittäin hyvä.

Olen saanut hyvän perehdytyksen lähihoitajan tehtävään infektio-osastolla ja päässyt hyödyntämään akuuttipuolen osaamistani, jota olen perustason ensihoitajan opinnoista ja työelämästä saanut.  

Laakson sairaalassa lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja muut ammattilaiset ovat helposti saatavilla, joten aina tarvittaessa saa neuvoa ja apua.  

Työtehtäviini kuuluu potilaiden perushoitoa, haavojen hoitoa ja poikkeustilanteen takia paljon suojavarusteiden pukemista.  

Tilanne on kaikille uusi ja tiukka, mutta siitä huolimatta henkilökunnan yhteishenki on erittäin hyvä.  

Olen oppinut korvaavassa tehtävässä paljon eri taudeista ja menetelmistä hoitaa niitä. Täällä opittu tukee tulevaisuuden suunnitelmiani sosiaali- ja terveysalan jatko-opinnoissa.