Houkuttelevaksi kaupungiksi vaikuttavilla töillä

Koululaisia ja opettajia liikunnantunnilla.
Kuva: Jussi Hellsten.

Työnantajakuvamme uudistui. Tavoitteena on, että olisimme työnhakijoiden ykkösvalinta monessa eri ammattiryhmässä.

Kehitimme työnantajakuvaamme laajassa yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Tavoitteenamme oli luoda organisaatiolle yhteinen ajatus siitä, millaisena työnantajana näyttäydymme. Uudistettu työnantajakuva kiteytyy kaupungin yhteiseen sloganiin: Helsinki. Vaikuttavia töitä. 

Yhtenäisen viestin ja visuaalisen ilmeen lisäksi kehitimme työkaluja, rakenteita ja uutta osaamista kaupunkityönantajan vetovoiman kasvattamiseen. Siirryimme rekrytointimarkkinoinnista laajempaan työnantajakuvan kehittämiseen, jotta voimme houkutella parhaat osaajat töihin.   

Tavoitteenamme on, että kaupunki näyttäytyisi keskeisissä ammattiryhmissä ensisijaisena valintana ja houkuttelisi hakeutumaan kaupungille töihin. Tähän vaikuttaa vahvasti muun muassa henkilöstön kokemus työnantajastaan. 

Kaupunkia suosittelee työnantajana Kunta10-tutkimuksen mukaan 79,6 prosenttia henkilöstöstä. Suositteluluku on parantunut vuoden 2018 tutkimuksesta 3,7 prosenttiyksiköllä.  

Ohjeet yhteisestä käsikirjasta 

Työnantajakuvan käsikirja kannustaa ja ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia tekemään omia vetovoiman sovellutuksia ja löytämään työnantajatarinoita omille kohderyhmille työpaikkailmoituksissa, sosiaalisessa mediassa ja sisäisessä viestinnässä. 

Käsikirja listaa konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan parantamiseen. Se opastaa tekemään rekrytointiviestintää yhdenmukaisesti, mutta jokaisen toimialan ja liikelaitoksen erityispiirteet huomioiden. 

Toteutimme työnantajakuvan kiteytyksen ja sitä tukevan materiaalin yhteistyössä viestintätoimisto Milttonin kanssa.

Järjestimme HR:lle ja viestinnälle työnantajakuvan teematilaisuuden syksyllä. Tilaisuuden työpajaosioissa jatkokehityskohteiksi nousivat muun muassa oppilaitosyhteistyö ja työntekijälähettilyyden kehittäminen sekä hakijoiden kohtaaminen myös virtuaalitapahtumissa. 

Olemme aloittaneet järjestelmällisen työn vaikuttavien uratarinoiden tuomiseksi kaupungin somekanaviin. Olemme lisäksi järjestäneet koulutusta vaikuttavien kohtaamisten suunnitteluun sekä virtuaalitapahtumien erityispiirteisiin.

Kaupungilla oli haettavissa vuoden aikana 12 261 tehtävää. 

Hakemuksia jätettiin
108 456 kappaletta.

Rekrytointi-ilmoituksilla oli yli 1 324 386 katselua. 

Helsinkirekryn työnantajasivustoon kertyi latauksia yhteensä
4 522 999.